Kako velik je socialni kapital vaše organizacije?

V poslu velja, da kar meriš, to lahko upravljaš. Kar sigurno drži. A še bolj pomembno kot, da meriš je, KAJ meriš.  Klasične poslovne metrike že dolgo ne zadostujejo več, da lahko obvladujemo kompleksnost poslovanja. Kljub temu, da je zelo “in”, da postavljamo neštete KPi-je, se ta proces vse premalokrat osredotoča na celostni vidik merjenja. Vse prevečkrat se osredotočamo le  na  finančne metrike, kot so dobiček, prihodek, tržni delež ali metrike, ki so vezane na procese kot so kakovost storitev, zadovoljstvo strank, učinkovitost, … . Vse te metrike so več ali manj usmerjene na preteklost – kažejo nam, kaj smo  dobro ali slabo naredili v preteklosti ali delno napovedujejo, kako nam kaže v prihodnosti.

Izpušča pa se vzročne metrike.

Kaj so vzročne metrike?

Vzročne metrike so pokazatelji, ki vplivajo na zgornje  elemente uspešnosti organizacij. So metrike, s pomočjo katerih lahko proaktivno in sistematično razvijamo takšno okolje, ki bo samodejno in spontano skrbelo, da bodo zgornji pokazatelji uspešnosti doseženi.

So najbolj skriti faktorji kako uspešna in na kako dolgi rok bo uspešna neka organizacija. So pokazatelji, koliko energije porabi organizacija za neproduktivno in neučinkovito vedenje. So pokazatelji, koliko potenciala se v organizaciji izgubi zaradi nefunkcionalnosti, ki se razvijejo v organizacijah. So pokazatelji, kam odteka kreativnost in zavzetost zaposlenih ter koliko stroškov s tem nastaja.

Vzročne metrike kažejo, kakšen je socialni kapital vaše organizacije – koliko sebe ljudje dejansko dajo v podjetje – svojo iznajdljivost, kreativnost, neprestano iskanje novih , drugačnih rešitev, sposobnost hitrega odločanja, hitro prilagodljivost, željo, da spremenijo stvari na bolje, sprejemanje odgovornosti, nenazadnje svojo srčnost in strast. Samo takšni ljudje lahko uspešno peljejo organizacijo med vedno več priložnostmi in grožnjami, ki jih prinaša sodobno okolje.

Največja ovira razvoju in dolgoročnemu uspehu podjetja so nefunkcionalna vedenja

Šele, ko poznamo prave vzroke, zakaj ne moremo realizirati svojih ciljev, zakaj se stvari odvijajo prepočasi, zakaj v delovnem okolju vladajo vrtički, notranja tekmovalnost, iskanje statusa in moči namesto sodelovanja, pometanje »zoprnih« informacij pod preprogo, birokracije, kaos in zmeda, manipulacija in izkoriščanje, osredotočanje le na kratkoročne cilje in podobno, lahko temeljno spremenimo stvari.

Da bi bile organizacije lahko dolgoročno uspešne, se morajo najprej zelo dobro poznati. Poznati, kaj je tisto, kar motivira in kaj je tisto, kar demotivira ljudi v podjetju ter imeti jasen odgovor na vprašanje zakaj obstajamo (kaj je naše resnično poslanstvo).

Ko se lahko ekipa  poistoveti s tema dvema elementoma, ki sta srce vsake organizacije in ko so zaposlenim dane možnosti, da delujejo v skladu z njima, pridobi organizacija dvoje:

  • Visoko notranjo povezanost in s tem visok nivo zaupanja
  • Strast zaposlenih za doseganje skupnih ciljev in s tem visoko zavzetost

Da bi to dvoje lahko sistematično razvijali, je potrebno narediti posnetek stanja – se pogledati v ogledalo in si priznati vse dobre in manj dobre strani, kako se počnejo stvari v naši organizaciji, koliko je izgubljene energije, strasti in kreativnosti ljudi zaradi frustracij, zamer, notranjih trenj ter se zavezati spremembi.

Prvi korak k večanju socialnega kapitala je – merjenje

Da se lahko dobro spoznamo, moramo narediti posnetek stanja – diagnostiko. Posnetek stanja lahko naredimo z enim najbolj učinkovitih modelov in orodjem – Barrettov model 7 stopenj zavedanja organizacij. Njegova unikatnost je v tem, da poseže v najgloblje motivacijske faktorje zaposlenih, daje vpogled kam organizacija dejansko (in ne na papirju) usmerja energijo To omogoča poglobljen dialog okrog pravih vzrokov, kaj deluje in kaj ne deluje v organizaciji ter zakaj. Posnetek stanja je tako osnova za kreiranje novih, učinkovitejših in bolj izpolnjujočih načinov dela ter odpravo nefunkcionalnosti v organizaciji. Omogoča pravo, resnično transformacijo organizacij na nov nivo zavedanja in delovanja. Krepi socialni kapital organizacije, ki postaja vedno večja konkurenčna prednost organizacij.

0 odzivov

Povej mnenje

Bi se pridružili pogovoru?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja