Kakšno kapaciteto za rast imajo vaši vodilni?

Edelman Trust Barometer 2015 je pokazal, da je zaupanje javnosti v biznis v letu 2015 padlo na enako raven kot leta 2008 in da so vodilni (CEO) prepoznani kot najmanj kredibilen vir informacij. Tako ni čudno, da je izziv pred katerim so voditelji velik – jim lahko zaupamo, da bodo uspešno vodili svoje teame, podjetja in nacije v vedno večjem kompleksnem okolju?

4 industrijska revolucija se dogaja. Kako sposobni so vodilni, da jo izkoristijo? Ali celo, da preživijo v novem svetu? Kakšno imajo kapaciteto, da kot ljudje, ki imajo moč odločanja, ustvarijo nekaj dobrega in dolgoročno uspešnega?

Dva faktorja bi morala biti kritična, ko postavljamo ljudi na vodstvena mesta:

 • Prvi je, ali so vodilni sposobni razumeti, kaj se dogaja okoli njih. Se znajo od-učiti, kar so se leta učili? Znajo izzvati lastne predpostavke, ki so ostanek preteklosti, a po katerih se še tako radi odločajo? So sposobni strateškega razmišljanja o tehnoloških silah, ki vedno bolj oblikujejo naša življenja in tako ustvariti organizacije, ki neprestano inovirajo?

 

 • Drugi kritični faktor je, kakšno prihodnost bodo tisti, ki imajo moč odločanja, ustvarili. Bo zaradi tehnologije, družba postala »robotizirana« in s še večjimi družbenimi in ekonomskimi razlikami ali bomo sposobni prav zaradi tehnologije, ustvariti bolj humano družbo? Takšno, ki bo izpostavila dobre plati človeštva – empatija, kreativnost, želja po delati pozitivne spremembe v skupno dobro – v ospredje ter se bo tako rodila nova, bolj humana in trajnostno uspešna verzija družbe.

 

Na osnovi katerih kriterijev postavljate ljudi na vodilna delovna mesta?

Je to izobrazba, so to pretekli delovni dosežki, odlična strokovna znanja, osebnostne značilnosti, IQ, EQ, politični razlogi, veščine samo promocije ali  komuniciranja (ali katere druge t.i. vodstvene kompetence)?

Vse to so bili VČASIH solidni  pokazatelji, kako uspešen bo nekdo na vodstveni poziciji. Za dobo, v katero smo že pošteno zaplavali, nam ti kriteriji ne morejo več zadoščati.  Danes potrebujemo vodilne, ki:

 • Se počutijo udobno v nesigurnosti, ker vejo, da je (več) ni,
 • Razumejo, da linearno in top-down razmišljanje in odločanje vodi organizacijo v gotovo smrt,
 • Imajo izredno visoko stopnjo osebne refleksije in obvladujejo svoje strahove, ki izhajajo iz osredotočenosti na lastne interese,
 • So pogumni in jih ni strah tvegati ali upoštevati mnenja in ideje drugih ter vlagati energijo v opolnomočenje teh, ki jih vodijo,
 • So sposobni mobilizirati ljudi na osnovi skupnega poslanstva in medsebojnega zaupanja in graditi izpolnjene teame, kjer lahko vsak član prispeva svoj optimum,
 • Delujejo avtentično, zavzeto, odprto in sodelovalno,
 • Izkazujejo sočutje, empatijo, so aktivni v naslavljanju družbenih in okoljskih vprašanj ter izkazujejo skrb za prihodnje generacije.

Ključni pokazatelj uspešnega voditelja nove dobe – kapaciteta za rast

En pokazatelj vam lahko pove, kako primeren je nekdo za vodstveno pozicijo  glede na stopnjo kompleksnosti delovnega mesta. Sestavljen je iz dveh komponent:

 • Stopnje nefunkcionalnih vedenj (osebna entropija); kako uspešno nekdo obvladuje svoje strahove in se odloča in deluje v skupno dobro.
 • Dejanske osebne vrednote, ki jih živi; usmerja energijo v akcije, ki temeljijo na gradnji zaupanja ali na ustvarjanju strahu?

Ta dva parametra služita kot odlično izhodišče, da lahko predvidimo, kakšno organizacijo (team, podjetje, nacijo)  bo nekdo ustvaril. Takšno, ki temelji na birokraciji, izkazovanju moči, tekmovalnosti, nadzoru, manipulaciji ali takšno, ki temelji na skupni viziji in skupnih vrednotah, transparentnosti, gradnji zaupanja, kreativnosti in strasti?

Katera od teh dveh organizacij, mislite, ima možnost za dolgoročno rast in pozitiven vpliv v družbi?

Želite izmeriti kapaciteto za rast vaših vodilnih? Kontaktirajte nas!

0 odzivov

Povej mnenje

Bi se pridružili pogovoru?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja